IMPLANTICA Gabriel Czubiel

Opole 45-755
Wyczółkowskiego 21

Oferuje usługi z zakresu chirurgii stomatologicznej m.in. ekstrakcję zębów, wszczepianie implantu, podcinanie wędzidełka warg i języka, augmentacja kości wyrostka zębodołowego materiałem kościozastępczym, podniesienie dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą, przeszczepy kości własnej przy braku miejsca na wprowadzenie implantu. Ponadto, Impnatica zajmuje się stomatologią zachowawczą czy endodoncją.